Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Námety na stretká

Vitajte na stránke smajlik.weblahko.sk v sekcii Námety na stretká

Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...

JEZIS KRISTUS A JEHO POSLANIE 

„Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich.“ /1 Tim 1,15/

jezis_poslanieCharakteristika problému: Mladí ľudia poznajú niečo zo života Ježiša Krista, vedia, že zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, ale neuvedomujú si, že tento Ježiš prišiel kvôli nim a neprijímajú spásu osobne.
Cieľ: Priblížiť mladým ľuďom život Ježiša Krista, veľkosť jeho obety a doviesť ich k tomu, aby osobne prijali Ježišovu záchranu.

Pomôcky: Sväté písmo, papieriky s číslami 1-18, hra z prílohy, figúrky, kocky, papiere, sviečka

Postup:

Modlitba: spoločné vyznanie viery – modlitba Verím v Boha

Téma:
1. HRA – KRÁČAM S JEŽIŠOM /viď príloha/
* hra je poznávacou cestou Ježišovho života
* rozdelíme sa na menšie skupinky /najviac 5 ľudí v jednej skupinke/, každý hráč má 1 figúrku z hry Človeče /môže byť gombík, fazuľka…/ V skupinke nesmie chýbať kocka, s ktorou sa počas hry hádže. Postupujeme podobne ako v hre Človeče
* na štart nastupujeme až po hodení č. 6
* cestujeme s Ježišom a ak sa dostaneme na označené políčko, postupujeme podľa pokynov
* zvíťazí ten, kto sa ako prvý dostane do cieľa /nečakáme na víťaza z každej skupiny/

2. JEŽIŠOV ŽIVOT
Po ukončení hry si v krátkosti pripomenieme jednotlivé udalosti z Ježišovho života
Účastníci si vylosujú jedno alebo dve zastavenia z hry. Každý potom prečíta Božie slovo k danému zastaveniu a dvoma - troma vetami ostatným priblíži udalosť, animátor usmerňuje.

3. POSLANIE JEŽIŠA
Príbeh: Cez prázdniny bola mládež na výlete pri jazere. Bol tam s nimi aj ich priateľ kňaz, ktorý ich mal rád. Keď sa kúpali, zbadal, že jeden chlapec sa začal topiť, pravdepodobne dostal kŕč. Kňaz bez váhania skočil do vody, uchopil ho a priplával s nim až na breh. Vtom mu však zlyhalo srdce, dostal srdcový kolaps. Nepodarilo sa im ho zachrániť. Zomrel, aby chlapec mohol žiť.

Prečo kňaz zachránil chlapca? /Mal ho rád/
Čo myslíte, mohol niekedy chlapec zabudnúť na tohoto človeka? /Nie, celý život mu bol vďačný/
Aplikácia: Aj za teba nikto zomrel, aby si mohol žiť. Je to Ježiš, ktorý ťa zachránil pred večnou smrťou. „Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov a ja som prvý z nich.“ /1 Tim 1, 15b/
Prečo? Lebo ma miluje. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ /Jn 3,16/
Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním sa nám otvorila cesta do neba, ktorá bola zatvorená od prvého hriechu. Ježiš ma zmieril s Bohom /1Tim 2,5-6/ a oslobodil ma z otroctva hriechu, smrti a diabla.

A/ Ježiš víťaz nad hriechom
„Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta.“/Jn 1, 29b/
Ježiš berie aj tvoje hriechy. Nemôžeš ich dať susedom, škodoradostne ich budú preberať pri káve. Nemôžeš ich dať svojim najbližším, budú nimi trpieť. Jediný, kto môže prijať tvoje hriechy je Ježiš. Keď ich vyznáš pred ním, sníme ich a odsunie preč.
„Zase sa zmiluje nad nami, zmyje naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše viny.“ /Mich 7,19 alebo 1 Jn1,9/
Pozor!!! V tomto mori platí zákaz lovenia! Hriechy, ktoré si odovzdal Ježišovi sa nemáš pokúšať vyloviť.

B/ Ježiš víťaz nad smrťou
„Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“/Rim 6,23/
Smrť – nepriateľ života. Posiela pred sebou chorobu a nešťastie. Ježiš zvíťazil nad smrťou tým, že vstal zmŕtvych. My všetci stretneme smrť, ale nie ako panovníčku. Stretneme ju, ako Božiu služobníčku, ktorá má za úlohu priviesť nás bližšie k životu. Ak ideš s Ježišom, nemusíš sa báť zomrieť.

C/ Ježiš víťaz nad diablom
„A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý…“ /Zjv 12, 9-11/
Veľká noc je najradostnejším dňom kresťanov a najnešťastnejším dňom pre diabla. Vtedy bol diabol porazený a premožený Ježišom Kristom. Tam, kde je Ježiš, musí diablova moc ustúpiť. Ak máš Ježiša, nemusíš sa báť diabla ani jeho nástrah.
Prečo je tak veľa zla vo svete, keď je diabol porazený?
„Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času.“ /Zjv 12, 12b/

Príklad: Veľryba zúri najhoršie, keď ju zasiahne harpúna. Trhá, ťahá, potápa sa, hádže, krúti sa, plieska chvostom a bije do všetkého, čo je na dosah. Vtedy je veľmi nebezpečné sedieť vo svojej vlastnej lodičke. Človek musí byť na palube veľkej lode. Pomaly, ale isto je veľryba vyťahovaná.

Aplikácia: Na Golgote dostal diabol smrteľnú ranu – harpúnu. Teraz trhá, ťahá, hádže sa bije okolo seba a zúri a snaží sa stiahnuť nás do hlbín.

4. DYNAMIKA: LOĎKA
Každý účastník dostane jeden papier a zhotoví si loďku. Loďka predstavuje môj život – moje názory, plány, rozhodnutia… Ak sa budem plaviť sám, hrozí mi veľké nebezpečenstvo – diabol, hriech, smrť. Môžem sa však plaviť pokojne a bezpečne, ak prijmem Ježišovu záchranu a jeho víťazstvo.
Ako prijať jeho záchranu?
Ak mi niekto dáva dar, tak mu zaň poďakujem. Tým dám najavo, že som dar prijal a že mi patrí. To isté môžem urobiť aj vo vzťahu k Ježišovi, ktorý mi daroval dar - záchranu môjho života. S láskou mu poďakujem za tento dar.

Záverečná modlitba: Každý účastník vlastnými slovami poďakuje Ježišovi za záchranu a odovzdá svoju loďku k zapálenej svieci. Týmto gestom sa pripojí k Ježišovi a stáva sa spolu s ním víťaz nad hriechom, smrťou a diablom.

* Na konci stretnutia si účastníci zoberú svoju loďku a napíšu si na ňu:
S JEŽIŠOM SOM VÍŤAZ NAD HRIECHOM, SMRŤOU A DIABLOM

Pre prehľadnejší úpravu sekcie ide obsah rozdeliť do textových "blokov". Bloky sa dajú ľubovoľne vytvárať, presúvať a mazať. Ich úpravu zahájite dvojitým kliknutím tlačítka myši. Textový editor sa vždy spustí iba pre vybraný blok. Ako editor pracuje nájdete vo videoukážke.

Základné tipy:

 • Používajte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový riadok.
 • Obrázok je najprv treba nahrať na server cez Vložiť obrázok a Správcu súborov.
 • Obsah z Wordu vždy prenášajte cez Vložiť z Wordu.
 • NEpoužívajte medzerník pre zarovnávanie objektov.

Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:

 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všetky bloky s vyplneným listovaním budú na stránkach skryté, okrem prvého v poradí.
 • Tlačítko pridať odkazy vytvrí nový blok so zástupcom, ktorý bude na stránkach nahradený odkazmi. Tieto odkazy budú shodné s vyplnenými nadpismi u listovaní a budú prepínať příslušné bloky.
 • Zo všetkých blokov, ktoré majú vyplnené listovanie, bude zobrazený vždy len jeden. Bloky, ktoré nemajú vyplnené listovanie vôbec, budú zobrazené vždy.
 • Ak chcete skrývať aj prvý blok listovania, vytvorte na jeho miesto nový prázdný blok a použite pre jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, tak přidejte za text bloku výraz: %top% (např. Dovolená%top%)
TOPlist